V neděli dne 3. 5. 2020 se konaly se zachováním mimořádných bezpečnostních opatření (účast do 10 lidí…) na našem cvičišti Mezinárodní zkoušky UPr1, BH-VT, IGP 1, IFH 2 a FPr 1 a skončily 100% úspěšností. Velké poděkování patří rozhodčí Ivetě Skalické, figurantovi Pavlu Hylákovi, kladečce stop Pavlíně Vajsové a všem účastníků za skvělou přípravu.

Blahopřejeme!!!