POSLUŠNOST nebo-li OBEDIENCE

Co je Obedience?

Pod tímto pojmem se představuje jedno z nejmladších odvětví kynologie v ČR (nikoli ve světě), které představuje vrchol poslušnosti a ovladatelnosti psa.

Psovod a pes jsou zde posuzováni jako tým, důraz je kladen na jejich perfektní souhru.

Dbá se na přesné, rychlé a precizní provedení cviků s různým zaměřením – a to na jeden krátký povel bez jakékoliv další pomoci ze strany psovoda. Pes musí cvičit radostně, cvik musí plně pochopit nikoli jej pouze „předvést“.

Nácvik Obedience se proto dá velice dobře využít ve všech zkušebních řádech.

Výhody?

  • Trénink je založený na motivační hře, bez jakýchkoliv razantních přístupů
  • Pro výcvik není potřeba velký prostor
  • Výcvik je vhodný opravdu pro všechna plemena, k čemuž se (na rozdíl od jiných soutěží) při hodnocení přihlíží
  • Je vhodný i pro psy se zdravotním zatížením, např. dysplazie apod.
  • Vlastní povelová technika – omezena pouze počtem povolených povelů.
    Obedience je rovněž stavěna pro diváky a je opravdu radost dívat se na krásnou práci týmu.

Každý, kdo obedienci cvičí, hovoří především o tom, že nyní jej i jeho psa výcvik poslušnosti opravdu baví. Je to zábava, jež vede k perfektnímu předvedení ovladatelnosti psa.