POZOR!
Členové ZKO mají nárok na 50% snížení stanoveného poplatku.
Poplatek ze psa je splatný do 31. března 2016.
Každou změnu v držení psa je držitel povinen nahlásit na odboru financí městského úřadu (tel.: 461 550 444).