Blahopřejeme všem 10-ti kandidátům, kteří se 26.5.2019 účastnili mezinárodních a národních zkoušek ZZO, BH-VT, IGP 1, IGP 3, UPr 3, SPr 2 a IFH-V ke 100% úspěšnosti!!!

Pro velký zájem nabízíme možnost přihlásit se na další zkoušky v zářijovém termínu (datum bude upřesněno).

Velké poděkování patří panu rozhodčímu Janu Nekvapilovi, figurantovi Pavlu Hylákovi a Janě Lexové.

 

MĚSTO SVITAVY PODPORUJE SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY