V pátek 24.6.2022 pořádala ZKO Svitavy – 103 akci pro studenty gymnázia ve Svitavách a ZŠ a MŠ Svitavy Lačnov nazvanou Den se ZKO Svitavy – 103.

Skupina základních kynologických činností Policie ČR pod vedením podporučíka Petra Ziky předvedla ukázku výcviku služebních psů, poslušnost a zadržení pachatele v různých situacích.

Dále následovala ukázka členů ZKO, kteří předvedli základní výcvik psů, poslušnost, výcvik štěněte, nácvik různých triků a ukázku canisterapie.

Poslední část se skládala z ukázky techniky a vybavení Agentury vojenského zdravotnictví AČR. Výjimečná technika vojenského zdravotního ústavu, zajímavý výklad, ukázka dekontaminační sprchy a prostředků k odběru biologických látek byly velmi zajímavým zakončením celé akce.

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další akce pořádané ZKO Svitavy – 103.

Město Svitavy podporuje sport a volnočasové aktivity!

Více fotografií z naší činnosti najdete na našem webu http://zkocihelna.cz anebo na Facebooku ZKO Cihelna Svitavy.

 

Za ZKO Svitavy – 103 Zdislava Šmídová